Wat is het educatieve aanbod van De Papaver?

Er zijn leskisten, lesmappen, excursies, gastlessen en losse (veldwerk)materialen. Het ene product is specifiek voor de onderbouw, een ander voor de midden- of bovenbouw en sommigen zijn voor alle leerlingen van het basisonderwijs geschikt. Leskisten, -mappen en materiaal huur je voor een bepaalde periode. Veel excursies zijn bij De Papaver of in het ernaast gelegen Heempark, anderen zijn op andere locaties. Gastlessen zijn meestal op school, soms op locatie.

Het gehele aanbod is te vinden onder het kopje lesmateriaal, waar je kunt zoeken op klas, op type aanbod, etc.

Ik ben onbekend met het aanbod van De Papaver, kan ik eens langkomen?

Natuurlijk! Je bent van harte welkom op De Papaver. Maak een afspraak met één van de medewerkers voor een rondleiding door het gebouw, het magazijn met alle lesmaterialen en de tuinen en groene omgeving van De Papaver. Willen je collega’s ook mee? Geen probleem! We kunnen het lesaanbod presenteren aan de hele groep in onze grote zaal.

Wie kan er gebruik maken van het aanbod

Leerkrachten en andere medewerkers van basisscholen uit de omgeving. Alle basisscholen uit Delft en Pijnacker-Nootdorp staan al ingeschreven in ons systeem en een aantal scholen uit de verdere omgeving ook. Voortgezet onderwijs, BSO’s en particulieren kunnen beperkt gebruik maken van ons aanbod, neem hiervoor contact met ons op.

Ik kan niet vinden wat ik zoek. Is er nog meer?

Ja, we hebben meer materialen dan in de catalogus vermeld staan. Denk bijvoorbeeld aan aankleding bij een bepaald onderwerp of specifieke onderzoeksmaterialen. Verder hebben we

  • Educatieve boeken
  • Educatieve spellen
  • Lesmappen
  • Posters
  • Veldwerkmaterialen
  • Zoekkaarten

Waarom moet ik jaarlijks de schoolgegevens controleren?

Na reserveringen ontvang je digitale bevestigingen, herinneringen en informatie over de lessen. Als de gegevens niet correct zijn komen deze e-mails niet (bij de juiste persoon) aan en mis je belangrijke informatie.
Daarnaast zijn de gegevens belangrijk voor onze administratie en statistieken, bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel leerlingen met ons aanbod in aanraking zijn geweest. Dat kan belangrijk zijn voor fondsen, partners, etc.